Source Code Reviews

Wij voeren beveiligingscode-reviews uit om u te helpen potentiële beveiligingskwetsbaarheden in uw source code te vinden. De meeste beveiligingsproblemen worden veroorzaakt door kritieke kwetsbaarheden in applicaties. Code-reviews identificeren beveiligingslekken in de source code, waardoor mogelijke risico’s zo vroeg mogelijk in uw Secure SDLC-processen worden geminimaliseerd.

Een beveiligingscode-reviewproces is een hoofdstap in de Software Development Lifecycle (SDLC) die wordt gebruikt om kwetsbaarheden te identificeren en te verhelpen. Als kwetsbaarheden niet vroeg in de ontwikkelingscyclus worden gedetecteerd en aangepakt, stijgen de kosten voor het verhelpen van deze kwetsbaarheden exponentieel.

Onze experts zullen de source code van uw applicaties analyseren en beveiligingsproblemen identificeren, en uw team voorzien van de hoofdoorzaken en oplossingsopties die nodig zijn om de beveiligingspositie van uw applicaties te verbeteren.

Experts van Paradigm Security zullen geautomatiseerde tools en handmatige technieken gebruiken om het reviewproces te voltooien. We werken met alle geautomatiseerde beveiligingscode-reviewtools die vandaag de dag op de markt zijn.

Ons team gebruikt de OWASP-standaard als referentie tijdens de review, gecombineerd met praktische ervaring in het uitvoeren ervan.

Waarom is een Source Code Review noodzakelijk?

Source Code Review is de regel-voor-regel beoordeling van de applicatiecodebase zodat eventuele beveiligingsfouten of achterdeuren die in de codering van de applicatie zijn achtergelaten, vroegtijdig kunnen worden geïdentificeerd en gepatcht. Onze source code review services helpen de ontwikkelteams om snel potentiële risico’s te identificeren en uit te roeien voordat ze de productiefase van de applicatie bereiken, waardoor de risico’s worden geminimaliseerd.

De webapplicaties van vandaag gebruiken een bundel van functies voor een betere klantenervaring. Sommige van deze functies komen van openbaar beschikbare open-source codefragmenten die kwetsbaarheden bevatten. De codefragmenten, indien niet zorgvuldig gebruikt en geïntegreerd met de rest van de webapplicatie, kunnen een lawine-effect creëren voor de kwetsbaarheden die ze introduceren en uiteindelijk de hele applicatie tot stilstand brengen.

Source Code Review Methodologie

We voorzien uw organisatie van beveiligingsexperts met uitgebreide ervaring in softwareontwikkeling in verschillende codeeromgevingen (Java, .NET, Android, Swift).