Infrastructure Penetration Testing

Infrastructure Penetration Tests beoordelen de beveiliging van alle onderling verbonden assets die aanwezig zijn op uw netwerk om kwetsbaarheden te vinden die geëxploiteerd kunnen worden. Deze tests zijn zorgvuldig ontworpen om uw computernetwerk streng te testen op een breed scala aan zwakke punten. Vervolgens wordt er een plan opgesteld om deze risico’s bij toekomstige aanvallen te verminderen.

Laat ons u helpen uw zwakke punten te identificeren.

Hoe Penetration Testing Uw Bedrijf Ten Goede Komt

Herstel Kwetsbaarheden Voordat een Aanval Plaatsvindt

Toon Compliance

Valideer Uw Bestaande Beveiligingsmaatregelen

Identificeer Gebieden voor Toekomstige Investeringen in Beveiliging

Begrijp Bedreigingen van Buitenaf.

Externe Penetration Testing

Externe penetratietesten verwijderen de onzekerheid en risico’s van een externe aanval op uw computersystemen. Het simuleert een aanvaller van buitenaf die probeert toegang te krijgen tot de resources van uw organisatie door gebruik te maken van de zwakheden in uw systemen.

Een externe penetratietest zal uw bedrijf helpen zwakke plekken te identificeren en aan te pakken, waar gevoelige informatie kan worden blootgesteld. Het resulterende rapport zal systemen belichten die een buitenstaander zou kunnen overnemen.

Begrijp Bedreigingen van Binnenuit.

Interne Penetration Testing

Interne penetratietesten is een proces dat u volledig inzicht geeft in de mogelijke bedreigingen van binnenuit. De test is ontworpen om u te helpen de risico’s te verminderen die worden veroorzaakt door individuen die legitieme toegang hebben tot uw computersystemen en uw netwerk.

Onze beveiligingsexperts zullen een interne aanval simuleren om te zien hoe ver een insider kan komen in uw systemen zonder gedetecteerd te worden. De hacktest zal belichten welke informatie kan worden geëxtraheerd of benaderd vanuit uw pand en omgeving.

Hoe Penetration Testing Werkt

Penetratietesten worden uitgevoerd door ethische hackers die handmatige en penetratietesttools gebruiken om zwakheden in uw systemen te exploiteren. Dit testen van uw interne en externe beveiligingsverdedigingen gebruikt realistische technieken die door de meest gesofisticeerde en intelligente cybercriminelen worden gebruikt. De resultaten vormen de basis van een uitgebreid rapport dat problemen toont en duidelijkheid geeft over waar uw beveiligingssystemen zwak zijn.

Het pentestrapport zal aanbevelen en precies adresseren hoe deze zwakheden te verhelpen.

FAQ – Veelgestelde Vragen

Penetration tests, ook bekend als penetratietesten, beschrijft de beoordeling van computernetwerken, systemen en applicaties om veiligheidszwakheden te identificeren en aan te pakken die computernetwerken, systemen, applicaties en websites beïnvloeden. Sommige kwetsbaarheden kunnen niet worden gedetecteerd door geautomatiseerde softwaretools. Penetratietesten zijn een vorm van ethische cybersecurity-beoordeling die ervoor zorgt dat alle ontdekte zwakheden kunnen worden aangepakt om de risico’s van een aanval te verminderen. Het wordt aanbevolen dat alle organisaties minstens één keer per jaar beveiligingstesten laten uitvoeren, met aanvullende beoordelingen na significante wijzigingen aan de infrastructuur, evenals voorafgaand aan productlanceringen, fusies of overnames.

Verschillende typen penetratietesten variëren in focus, diepte en duur. Ze kunnen interne/externe infrastructuur penetratietesten omvatten, die on-premises en cloudnetwerkinfrastructuur beoordelen. Andere typen testen omvatten webapplicatietesten, die websites en op maat gemaakte applicaties die via het web worden aangeboden beoordelen, mobiele applicatietesten die mobiele applicaties op besturingssystemen testen, inclusief Android en iOS om authenticatie-, autorisatie-, dataverlies- en sessiebehandelingsproblemen te identificeren, en bouw- en configuratiebeoordelingen die netwerkbouw en configuraties reviewen.

Penetratietesten zijn een belangrijk onderdeel van het handhaven van cyberbeveiliging en het aanpakken van leemten in de verdediging van uw organisatie. Penetratietesten zouden een cruciaal element moeten zijn in de beveiligingsprogramma’s van alle organisaties om ze te helpen bij te blijven met het snel evoluerende dreigingslandschap. Omdat dreigingen voortdurend evolueren, wordt aanbevolen dat elke organisatie minstens één keer per jaar een penetratietest uitvoert, maar vaker bij het aanbrengen van significante wijzigingen aan een applicatie of infrastructuur, bij het lanceren van nieuwe producten en diensten, tijdens een bedrijfsfusie of overname, of bij de voorbereiding op naleving van beveiligingsnormen.

Hoogwaardige diensten voor penetratietesten passen een systematische methodologie toe om te zorgen dat alle relevante aspecten worden behandeld. In het geval van een blackbox externe netwerk pentest, zal, zodra de opdracht is gedefinieerd, de pentester uitgebreide verkenning, scanning en asset mapping uitvoeren om kwetsbaarheden te identificeren voor exploitatie. Eenmaal toegang tot het netwerk is verkregen, zal de pentester dan proberen om lateraal over het netwerk te bewegen om de hogere privileges te verkrijgen die nodig zijn om aanvullende assets te compromitteren en het doel van de pentest-opdracht te bereiken. De laatste stap is het verstrekken van een gedetailleerd rapport.

De duur van een penetratietest is afhankelijk van de omvang van de test en de aard van de organisatie. Factoren die de duur van penetratietesten beïnvloeden zijn de netwerkgrootte, of de test intern of extern gericht is, en of netwerkinformatie en gebruikersgegevens worden gedeeld voorafgaand aan de penetratietestopdracht. We bespreken de opties met u en komen overeen wat het beste werkt voor uw organisatie voordat we beginnen met de penetratietesten.

Alle organisaties wordt geadviseerd om minstens één keer per jaar een penetratietest uit te voeren, alsook na elke significante upgrade of wijzigingen aan het bedrijfsnetwerk. Gezien het snelle tempo waarin nieuwe exploits worden ontdekt, zijn kwartaaltesten zeer gunstig. Regelmatige penetratietesten zijn vaak vereist voor compliance met regelgeving zoals PCI DSS.

Om het herstelproces te faciliteren, moet penetratietesten worden beoordeeld om ervoor te zorgen dat het actiegerichte begeleiding biedt om tastbare beveiligingsverbeteringen te realiseren. Na elke opdracht zou de aan de test toegewezen ethische hacker een op maat geschreven rapport moeten produceren, waarin de risico’s van geïdentificeerde zwakheden worden gedetailleerd en beoordeeld, en aanbevolen herstelacties worden geschetst. We bieden ook een uitgebreide telefonische debriefing aan na het indienen van het rapport.

De kosten voor penetratietesten variëren sterk, dus het is essentieel om ervoor te zorgen dat de door u geselecteerde pen testen u in staat stellen om de beste beveiligingsresultaten uit uw budget te halen. Elke organisatie heeft haar eigen testvereisten en de prijzen voor penetratietesten variëren afhankelijk van het type uitgevoerde test, evenals de algemene doelstellingen en duur. De uiteindelijke kosten voor penetratietesten zijn afhankelijk van de problemen en vereisten die geïdentificeerd zijn tijdens de initiële scopingfase.

Penetratietesten als een dienst maakt gebruik van de tools, technieken en procedures die door echte cybercriminelen worden gebruikt. Bij Paradigm Security omvat onze aanpak twee krachtige bronnen van inzicht: de ervaring van ons team van toonaangevende cyberonderzoekers en de real-time bedreigingen verkregen uit technologie voor threat intelligence-bronnen. Voor organisaties wiens cybermaturiteit geavanceerd is, kunnen we ook aangepaste diensten aanbieden die zich richten op specifieke doelstellingen en scenario’s aangeleverd door uw team.

Aangezien penetratietesten het exploiteren van kwetsbaarheden omvat, is een duidelijk gedefinieerde scope nodig om te zorgen dat de tests de bedrijfsvoering niet beïnvloeden en niet in strijd zijn met de wet. Een goede provider voor penetratietesten zou nauw met u moeten samenwerken om eventuele potentiële verstoring van uw bedrijf tijdens het testproces tot een minimum te beperken. Ze zouden ook van tevoren moeten overeenkomen hoe ze de beveiliging van uw systemen en assets gedurende het hele proces kunnen handhaven.