Risk Assessments

Effectieve beveiliging begint met een duidelijk begrip van uw kwetsbaarheden en risico’s. Paradigm Security helpt klanten door het uitvoeren van een Risicoanalyse, waarbij alle gedocumenteerde beveiligingscontroles worden geïdentificeerd en vergeleken met een bestaand framework of meerdere frameworks. We kunnen u ook helpen met het opbouwen van een universeel informatiebeveiligings- en risicobeheer framework, gebaseerd op alle nalevingsnormen en vereisten die u heeft (ISO 27001, NIST, PCI-DSS, SWIFT CSP, COBIT, EBA, AVG).

Cyberbeveiliging moet op verschillende niveaus worden aangepakt en vereist multidisciplinaire expertise, die onze consultants bieden. Onze specialiteiten omvatten infrastructuur, cloud, applicatie- en informatiebeveiligingsdiensten.

Deze expertise stelt ons team in staat om de waarschijnlijkheid van elke dreiging te bepalen, actieplannen te prioriteren, beveiligingsmaatregelen aan te bevelen en oplossingen te implementeren.

We passen een beproefde methodologie toe, waarbij we:

  • Kijken naar huidige blootstellingspunten en eventuele eerdere beveiligingsincidenten om potentiële kwetsbaarheden te identificeren.
  • Medewerkers en andere sleutelfiguren interviewen voor essentiële inzichten en informatie over processen, beleid en procedures.
  • Een gap-analyse uitvoeren om gebieden te isoleren waar uw beveiligingsprogramma niet voldoet aan de beste praktijken in de sector.
  • Aanbevelingen doen en u begeleiden bij het implementeren van maatregelen om kwetsbaarheden te verminderen en uw risico te verminderen.

Risico's Evalueren.

Wat is een Risicoanalyse?

Het vaststellen van een gedefinieerde set vereisten voor IT-beveiliging zorgt voor een sterke basis waarop een effectief governance-programma kan worden opgebouwd. IT-beveiligings- en risicobeoordelingen zijn ontworpen om klanten te helpen hun huidige IT-beveiligingsmaturiteit te begrijpen. Als onderdeel van de beoordeling bekijkt Paradigm Security uw IT-middelen en IT- & zakelijke processen om de bijbehorende risico’s te evalueren, zodat uw organisatie begrijpt welke problemen uw organisatie kan tegenkomen en welke acties u mogelijk wilt prioriteren.