Cyber Security Maturity Assessment

Onze Cyber Security Maturity Assessment is een uitgebreide risicobeoordeling van de gereedheid van uw organisatie om bedreigingen voor informatiemiddelen te voorkomen, detecteren, beheersen en erop te reageren.

Wat is een Security Maturity Assessment?

De maturity assessment gaat een stap verder dan traditionele cyber maturity assessments door niet alleen te kijken naar zuivere technische voorbereiding – het biedt een compleet overzicht van mensen, processen en technologie. Onze assessments integreren leidende industriestandaarden en frameworks, waaronder ISO 27001, NIST, MITRE ATT&CK en CSA.

Het assessment kijkt naar de hele organisatie om de volwassenheid van de praktijken, processen, en cyber response capaciteiten te bepalen, en om te begrijpen of de organisatie een niveau van volwassenheid heeft bereikt dat hun cybersecurity bereidheid ondersteunt.

Onze Aanpak

Onze Cyber Security Maturity Assessment is een adviesdienst die focust op Mensen, Processen en Technologie. Onze benadering helpt uw organisatie de verschillen te begrijpen tussen uw huidige en ideale toekomstige staat vanuit een breder perspectief, inclusief Disaster Recovery, Business Continuity en Crisismanagement.

Wanneer we de verschillen identificeren, is uw organisatie beter in staat om specifieke actieplannen op te stellen, gebaseerd op gedocumenteerd risico en geschatte inspanning, om de verschillen te overbruggen en haar beveiligingsdoelstellingen na te streven. De belangrijkste stappen in onze benadering zijn:

Definieer Scope

We definiëren de scope van het werk en alle componenten erin, inclusief hardware, software, business units en locaties.

Identificeer & Verzamel

We verzamelen alle huidige documentatie inclusief beleid, procedures, standaarden, en richtlijnen.

Proces

We beoordelen alle verzamelde informatie en evalueren deze op basis van de “best practises” uit de industrie.

Samenwerking

We nemen interviews af, voeren discussies en gaan in gesprek met relevante stakeholders om te begrijpen en te documenteren hoe uw bedrijfs- en IT-processen op elkaar zijn afgestemd.

Verschillen Toewijzen

We bieden een deskundige blik op de geïdentificeerde verschillen en maken vergelijkingen tussen uw huidige beveiligingspraktijken en de doelen die zijn geïdentificeerd door de CSMA.

Presenteren

We nemen uw stakeholders door de lijst met geïdentificeerde risico’s tijdens de beoordeling. Vervolgens adviseren we over de stappen die nodig zijn om het optimale beveiligingsniveau te bereiken.