ISO 27001 Consultancy

Het implementeren van het ISO 27001 biedt u een raamwerk om de veiligheid van uw informatie te beheren en bouwt de discipline op voor het beheren van uw informatieveiligheidsrisico’s.

Wat is ISO27001?

ISO27001 is een informatieveiligheidsstandaard uitgegeven door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO). De ISO27000-familie van standaarden is gecreëerd zodat organisaties hun informatieveiligheidsprocessen, -activa, -risico’s kunnen beheren en hen voorbereiden op interne en externe audits.

De ISO-familie van normen beschrijft gedragscodes voor informatieveiligheidscontroles en informatietechnologie. ISO-normen zijn niet verplicht, dus bedrijven hoeven ze niet te adopteren. Echter, veel organisaties kiezen ervoor om ze te adopteren om klanten gerust te stellen en om aan te tonen dat ze gedocumenteerde beste praktijken volgen.

ISO 27001 (ISO/IEC 27001:2022), voorheen ISO/IEC 27001:2005 en ISO/IEC 27001:2013, helpt bedrijven in lijn te blijven met internationale beste praktijken op een door de gemeenschap van informatieveiligheid welbekende manier. De standaard is zowel leverancier- als technologieneutraal en is toepasbaar op bedrijven van alle groottes, aard en type. Bovendien kunnen organisaties het toepassen op een beperkte scope waar ze de risico’s hoger achten, in plaats van op al hun bedrijfseenheden of processen.